Voorjaarsschoonmaak

18-5-2021

Het beheer van het Podium en het organiseren van activiteiten vraagt veel tijd. ?? Alle mensen die hierbij betrokken zijn, zowel bestuur als overige medewerkers, doen dit op vrijwillige basis.

En deze vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat Podium Nienoord Leek klaar is voor activiteiten! Laten we hopen dat we iedereen binnenkort weer mogen ontvangen. ????


Meer