Nieuwe sponsor - Andante

11-2-2019

Je bent het ongetwijfeld met ons eens: 1. IT moet goed werken, en 2. IT moet ALTIJD goed werken. En dat is precies waar wij bij Andante voor staan: betrouwbare IT, waar je rotsvast op kunt rekenen. Op elk moment. Zonder storing. Zonder onderbreking. Altijd en overal, wanneer dan ook. Andante, dus. Ongestoord goed.

Een stichting kan niet zonder haar sponsoren. Ook Podium Nienoord niet! Wij dragen onze sponsoren dan ook een warm hart toe. Dit geven wij gestalte door op regelmatige basis aandacht te schenken aan, en wat terug te doen voor, de mensen die bereid zijn te investeren in ons.

 

 


Meer