Sponsor worden?

10-7-2019

Een stichting kan niet zonder haar sponsoren. Ook Podium Nienoord niet! Wij dragen onze sponsoren dan ook een warm hart toe. Dit geven wij gestalte door op regelmatige basis aandacht te schenken aan, en wat terug te doen voor, de mensen die bereid zijn te investeren in ons.

Sponsoren die begrijpen dat wij deze financiële ondersteuning ook echt hard nodig hebben. Door de sponsorbijdragen zijn wij in staat om evenementen te organiseren op deze unieke locatie. Daar we als stichting de ambitie hebben om bovenstaande te borgen voor nu en in de toekomst is het essentieel dat we sponsoren weten te binden aan, en behouden voor, onze aan onze fantastische stichting!

Vanzelfsprekend zijn wij naast onze huidige sponsoren altijd op zoek naar nieuwe, duurzame sponsorrelaties. wij gaan graag met u in gesprek om nieuwe ideeën te ontwikkelen en oplossingen op maat te vinden. Dus neem gerust vrijblijvend contact op, zodat wij uw wensen om kunnen zetten naar passende oplossingen.


Meer